Úvod » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Miloš Košátko, se sídlem Vrchlického 1722, Nový Bydžov, IČ: 72883057  (dále jen: „správce“).

  1. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Vrchlického 1722, 504 01 Nový Bydžov

email: info@topmode.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky (jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, email, telefon, IČ, DIČ).

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

2.3. Správce provádí profilování tedy systémové vyhodnocování nákupů provedených zákazníkem tak, aby mohl zákazníkovi nabídnout relevantní produkty.

2.4. Správce zpracovává údaje o vašem chování na webu. Zejména jaké zboží a služby si zobrazujete, odkazy na které klikáte, údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa, operační systém, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a také údaje získané ze souborů cookie.

2.5. Správce nezbírá jakékoli sensitivní osobní údaje obsahující např. údaje o zdravotním stavu, sexuální orientaci apod.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

3.1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

3.1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

3.1.3. oprávněným zájmem správce je zasílání obchodních sdělení v souladu s §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 nařízení, jestliže správce získal osobní údaje v souvislosti s prodejem zboží.

3.1.4. udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování (zejména se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů), v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

3.2.1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy.

3.2.2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

4.1.1. po dobu nezbytně nutnou pokud jsou data zpracovávána pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím

4.1.1.1. daňové doklady s osobními údaji jsou uchovávány po dobu 10 let za účelem splnění povinností ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

4.1.1.2. plnění povinnosti v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii a soudu jsou osobní údaje uchovávány po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

4.1.2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, účasti ve věrnostním programu, nejdéle 4 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5.  Příjemci osobních údajů

5.1. Příjemci osobních údajů jsou obchodní partneři správce zajišťující služby pro provoz internetového obchodu.

5.1.1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy: PPL s.r.o. IČ: 25194798, Česká pošta, s.p. IČ: 47114983, Zásilkovna s.r.o. IČ 28408306

5.1.2. zajišťující služby provozování e-shopu: Cliquo s.r.o. IČ 27287653

5.1.3. zajišťující marketingové služby za pomoci údajů v cookies: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads.  Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy. Seznam.cz, a.s. IČ 26168685. Inspigroup s.r.o IČ 24263532.

5.1.4. společnosti zajištující službu spokojenosti Ověřeno zákazníky Heureka Shopping s.r.o. IČO: 023 87 727.

5.1.5. zajišťující účetní a daňové služby.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

6.1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

6.1.2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

6.1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

6.1.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

6.1.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.1.7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

6.2. Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

6.2.1. Veškerá Vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v par. 1.1.

6.2.2. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete informováni.

7.  Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přenos dat probíhá pomocí zabezpečeného SSL protokolu.

8. Soubory cookies

8.1. Naše stránky používají cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči.

8.2. Na našem webu používáme následující cookies

Technické – cookie první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb, zapamatování zboží v košíku, uložení souhlasu se zpracováním cookies apod.

Google Analytics – cookie třetí strany, dlouhodobé dle nastavení prohlížeče. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

AdWords – cookie třetí strany, dlouhodobé 540 dní. Pro lepší cílení našich kampaní, remarketing na Google a vyhodnocení jejich dopadu.

Sklik – cookie třetí strany, dlouhodobé 540 dní. Pro retargeting a vyhodnocení dopadu našich marketingových kampaní ve vyhledávači Seznam.

Facebook – cookie třetí strany, dlouhodobé 180 dní. Pro lepší cílení našich kampaní na sociální síti Facebook a vyhodnocení jejich dopadu.

Zboží – cookie třetí strany, dlouhodobé 30 dní. Pro vyhodnocení našich kampaní na vyhledávači Zboží.cz.

Glami – cookie třetí strany, dlouhodobé 30 dní. Pro vyhodnocení našich kampaní na vyhledávači Glami.cz

8.3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

8.4. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

9.  Závěrečná ustanovení

9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2. O používání cookies a podmínkách ochrany osobních údajů jste také informováni pomoci „cookie lišty“ při prvním příchodu na naše stránky.

9.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.